دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.

تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال >پاسخ آزمون‌ها می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

پیوست‌ها:

دانلود این فایل (ejtemaee940324_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی- شنبه 23 خرداد (هر دو پایه)]

549 Kb

دانلود این فایل (emla940320_g7_g8.pdf)دریافت

[متن آزمون املای نوبت دوم - چهارشنبه 20 خرداد (هر دو پایه)]

160 Kb

دانلود این فایل (english940316_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم علوم تجربی- شنبه 16 خرداد (هر دو پایه)]

341 Kb

دانلود این فایل (olom_940312_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم علوم تجربی- سه‌شنبه 12 خرداد (هر دو پایه)]

578 Kb

دانلود این فایل (riazi940309_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم ریاضیات- شنبه 9 خرداد (هر دو پایه)]

822 Kb

دانلود این فایل (arabi940306_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم عربی - چهار شنبه 6 خرداد (هر دو پایه)]

467 Kb

دانلود این فایل (dini940304_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم پیام های آسمانی - دو شنبه 4 خرداد (هر دو پایه)]

3020 Kb

دانلود این فایل (tafako940302_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی - شنبه 2 خرداد (هر دو پایه)]

141 Kb

دانلود این فایل (quran940302_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم قرآن - شنبه 2 خرداد (هر دو پایه)]

310 Kb

دانلود این فایل (fizik940229_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم فیزیک- سه‌شنبه 29 اردیبهشت (هر دو پایه)]

467 Kb

دانلود این فایل (Shimi940223_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم شیمی - چهارشنبه 23 اردیبهشت (هر دو پایه)]

297 Kb

دانلود این فایل (hendese_g7_g8_940222.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم هندسه - سه‌شنبه 22 اردیبهشت (هر دو پایه)]

449 Kb

دانلود این فایل (adabiat940220_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون ادبیات فارسی- یکشنبه 20اردیبهشت (هر دو پایه)]

288 Kb

دانلود این فایل (zist940219_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زیست شناسی- شنبه 19 اردیبهشت (هر دو پایه)]

308 Kb

دانلود این فایل (ejtemaee940207_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم مطالعات اجتماعی- دوشنبه 7 اردیبهشت (هر دو پایه)]

505 Kb

دانلود این فایل (olom940205.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم علوم - شنبه 5 اردیبهشت (هر دو پایه)]

345 Kb

دانلود این فایل (arabi940130_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم عربی- یکشنبه 30 فروردین (هر دو پایه)]

405 Kb

دانلود این فایل (farsi940201_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم فارسی- سه‌شنبه 1 اردیبهشت (هر دو پایه)]

905 Kb

دانلود این فایل (riazi940127_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم ریاضی - شنبه 27 فروردین (هر دو پایه)]

574 Kb

دانلود این فایل (hendese931114_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول هندسه - سه شنبه 14 بهمن (هر دو پایه)]

320 Kb

دانلود این فایل (jabr931111_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول جبر- شنبه 11 بهمن (هر دو پایه)]

429 Kb

دانلود این فایل (science931108_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول science - چهارشنبه 8 بهمن (هر دو پایه)]

277 Kb

دانلود این فایل (zist931107_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول زیست شناسی- سه شنبه 7 بهمن (هر دو پایه)]

302 Kb

دانلود این فایل (physic931104_g7_g8.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول فیزیک - شنبه 4 بهمن (هر دو پایه)]

462 Kb

دانلود این فایل (ejtemaee_G7_G8_931020.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی - شنبه 20 دی (هر دو پایه)]

533 Kb

دانلود این فایل (payam_G7_G8_931017.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول پیام آسمانی - چهارشنبه 17 دی (هر دو پایه)]

1057 Kb

دانلود این فایل (payam_G7_G8_931017.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول پیام - سه شنبه 16 دی (هر دو پایه)]

1057 Kb

دانلود این فایل (farsi_G7_G8_931016.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول ادبیات فارسی - سه شنبه 16 دی (هر دو پایه)]

336 Kb

دانلود این فایل (emla_G7_G8_931014.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول املا فارسی - شنبه 14 دی (هر دو پایه)]

311 Kb

دانلود این فایل (riazi_G7_G8_931013.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول ریاضیات - شنبه 13 دی (هر دو پایه)]

854 Kb

دانلود این فایل (english_g7_g8_931010.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول زبان انگلیسی - چهارشنبه 10 دی (هر دو پایه)]

318 Kb

دانلود این فایل (quran_g7_g8_931009.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول قرآن - سه شنبه 9 دی (هر دو پایه)]

278 Kb

دانلود این فایل (kar_g7_g8_931008.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول کار و فناوری - دو شنبه 8 دی (هر دو پایه)]

321 Kb

دانلود این فایل (fizik_g7_930929.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون کلاسی فیزیک هفتم - 29 آذر ماه 93]

150 Kb

دانلود این فایل (olom_g7_g8_931006.pdf)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول علوم تجربی - شنبه 6 دی (هر دو پایه)]

1365 Kb

دانلود این فایل (arabi_g7_g8_931003.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون نوبت اول عربی - چهارشنبه 3 دی (هر دو پایه)]

314 Kb

دانلود این فایل (Fizik930905.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول فیزیک - شنبه 5 آذر (هر دو پایه)]

397 Kb

دانلود این فایل (Hendese930904.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول هندسه - سه شنبه 4 آذر (هر دو پایه)]

345 Kb

دانلود این فایل (shimi930802.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول شیمی - یکشنبه 2 آذر (هر دو پایه)]

243 Kb

دانلود این فایل (jabr930901.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول جبر - شنبه 1 آذر (هر دو پایه)]

243 Kb

دانلود این فایل (English_science930828.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول انگلیسی و ساینس- چهار شنبه 28 آبان (هر دو پایه)]

877 Kb

دانلود این فایل (Quran930827.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول قرآن - سه شنبه 27 آبان (هر دو پایه)]

746 Kb

دانلود این فایل (KarVaFanavari_930826.zip)دریافت

[سوالات آزمون میان نوبت اول درس کار و فناوری - دوشنبه 26 آبان (هر دو پایه)]

188 Kb

دانلود این فایل (Negaresh930825.zip)دریافت

[سوالات آزمون میان نوبت اول درس آیین نگارش - یکشنبه 25 آبان (هر دو پایه)]

355 Kb

دانلود این فایل (Olom_Zist_930824.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول علوم تجربی و زیست شناسی - شنبه 24 آبان (هر دو پایه)]

1200 Kb

دانلود این فایل (Dini_920821.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول هدیه‌های آسمانی- چهار شنبه 20 آبان (هر دو پایه)]

303 Kb

دانلود این فایل (Farsi_930820.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول فارسی - سه شنبه 20 آبان (هر دو پایه)]

382 Kb

دانلود این فایل (ejtemaee_930819.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی - دوشنبه 19 آبان (هر دو پایه)]

509 Kb

دانلود این فایل (arabi_930818.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول عربی - یکشنبه 18 آبان (هر دو پایه)]

2435 Kb

دانلود این فایل (Riazi_930817.zip)دریافت

[سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول ریاضی - شنبه 17 آبان (هر دو پایه)]

2898 Kb

دانلود این فایل (aghazin-930722.zip)دریافت

[پاسخ نامه و سئوالات آزمون آغازین اداره آموزش و پرورش 22 مهرماه (هردوپایه)]

1966 Kb

دانلود این فایل (930528.zip)دریافت

[پاسخ آزمون جامع 28 مرداد 93 - سه شنبه 28 مرداد (هر دو پایه)]

1218 Kb

دانلود این فایل (930429.zip)دریافت

[پاسخ آزمون جامع 29 تیرماه 93 - یک شنبه 29 تیر (هر دو پایه)]

328 Kb