دبیرستان غیردولتی پسرانه مهرآیین (دوره اول)

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی درباره مهرآیین افتخارات موسسه

به نام او كه انسان را آفريد تا بياموزد

همه ى ما دوست داريم بر اساس فطرت خدادادى، همواره انسان هايى متعادل، پويا و رشديافته باشيم و در راستاى همين تعالى، فرزندانى متعالى داشته باشيم. بنابراين براى تربيت چنين فرزندانى نياز به طرح و برنامه اى ويژه داريم.

فرض كنيم مى خواهيم خانواده اى دانش بنيان و مقيد به آيين داشته باشيم؛ هم چنين مى خواهيم علاوه بر خودمان، فرزندانمان نيز در همين مسير هدايت شوند. به راستى براى تحقق چنين امر مهمى چه بايد كرد؟ آيا خود به تنهايى از عهده ى آن برمى آييم؟ در راه هدايت و تربيت فرزندانمان از چه كسانى يارى بجوييم؟

همان طور كه مستحضريد ظرفيت پذيرش دانش آموزان مستعد و تيزهوش در مراكز وابسته با سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان محدود مى باشد و عده ى زيادى از دانش آموزان واجد شرايط حضور در اين مدرسه از اين امكانات محروم مى شوند؛ از اين رو برآن شديم با تأسيس مدرسه راهنمايى مهرآيين در سال 1383 اين خلاء را برطرف نموده و با جذب دانش آموزان مستعد گامى مؤثر در پرورش و آموزش اين عزيزان برداريم. با مدد از الطاف بى كران خداوند متعال و همت و تلاش تمامى همكاران اين مجموعه، از همان بدو تأسيس توانستيم با ارايه ى برنامه ى آموزشى، پرورشى منظم و مدون نتايج شايان توجهى كسب نموده و در زمينه هاى مختلف علمى، فرهنگى، هنرى و ورزشى دانش آموزان شاخص خود را معرفى نماييم. در گام هاى بعدى و در چشم اندازى وسيع تر اهداف بلند مدت مؤسسه فرهنگى آموزشى مهرآيين را در 7 بند تدوين نموده كه هدف آن رشد و تعالى هرچه بيشتر دانش آموزان مى باشد:

 

۱- تربيت و پرورش نسلى آگاه و مسؤليت پذير، عالم و دانش پژوه، با ايمان و راست گفتار، خلاق و مبتكر،پرتلاش و با نشاط.

۲- به كارگيرى نيروى انسانى متعهد و متخصص به منظور رشد و تعالى هر چه بيشتر دانش آموزان.

۳-  هم سويى توانمندى دانش آموزان با نيازهاى فردى و اجتماعى.

۴- ارتقاى سطح كيفى مجموعه در جهت افزايش توانمندى ها و مهارت هاى دانش آموزان.

۵-  استفاده ى بهينه از منابع، امكانات و ظرفيت هاى موجود به منظور تسهيل و تشريع فرآيند ياددهى - يادگيرى براى دانش آموزان.

۶- تجهيز مركز به فناورى هاى نو و حركت به سمت تدريس هوشمند با استفاده از ابزار و وسايل مربوطه.

۷- كشف استعداد دانش آموزان در زمينه هاى مختلف و تقويت و ارج نهادن به تمامى استعداد هاى دانش آموزان در زمينه هاى مختلف.