دبیرستان غیردولتی پسرانه مهرآیین (دوره اول)

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف تکالیف پایه هفتم

با سلام، در این بخش که بصورت آزمایشی راه اندازی شده است، تکالیف دانش آموزان بصورت دو هفته‌ای قرار می‌گیرد و شما دانش آموزان عزیز و یا اولیاء گرامی می‌توانید از این قسمت تکالیف خود را مشاهده نمایید. (به زودی موارد تکمیلی نیز لخاظ خواهد شد)

 

 

از 26 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت

 

روز / تاریخ نام کلاس شرح تکالف

شنبه

26 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

مبعث مسعود ختمی مرتبت، رسول اکرم (ص) ، بر همگان تبریک و تهنیت باد .

* فعالیت انجام شده :


* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم دانش

مبعث مسعود ختمی مرتبت، رسول اکرم (ص) ، بر همگان تبریک و تهنیت باد .

* فعالیت انجام شده :


* تکلیف جلسه آینده :


هفتم فرهنگ

مبعث مسعود ختمی مرتبت، رسول اکرم (ص) ، بر همگان تبریک و تهنیت باد .

* فعالیت انجام شده :


* تکلیف جلسه آینده :یکشنبه

27 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

علوم : برگزاری و تصحیح آزمون شماره 3

آیین نگارش : خواندن انشاء

عربی :  دوره دروس و پرسش کلاسی

مطالعات : دوره دروس و پاسخ به نمونه سوالات

ادبیات فارسی : دوره دروس

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم دانش

* فعالیت انجام شده :

علوم : برگزاری و تصحیح آزمون شماره 3

آیین نگارش : خواندن انشاء

عربی :  دوره دروس و پرسش کلاسی

مطالعات : دوره دروس و پاسخ به نمونه سوالات

ادبیات فارسی : دوره دروس

* تکلیف جلسه آینده :


هفتم فرهنگ

* فعالیت انجام شده :

علوم : برگزاری و تصحیح آزمون شماره 3

آیین نگارش : خواندن انشاء

عربی :  دوره دروس و پرسش کلاسی

مطالعات : دوره دروس و پاسخ به نمونه سوالات

ادبیات فارسی : دوره دروس

* تکلیف جلسه آینده :


دوشنبه

28 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

فیزیک : حل نمونه سوالات امتحانی

ریاضی :

تفکر و سبک زندگی :

مطالعات :

کار و فناوری :

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم دانش

 

* فعالیت انجام شده :

فیزیک : حل نمونه سوالات امتحانی

ریاضی :

تفکر و سبک زندگی :

مطالعات :

کار و فناوری :


* تکلیف جلسه آینده :


 

هفتم فرهنگ

 

* فعالیت انجام شده :

فیزیک : حل نمونه سوالات امتحانی

ریاضی :

تفکر و سبک زندگی :

مطالعات :

کار و فناوری :


* تکلیف جلسه آینده :

 

 

سه‌شنبه

29 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

 

* فعالیت انجام شده :

قرآن : پاسخ به سوالات

جبر : حل مسایل امتحان

ادبیات : دوره دروس

زیست : برگزاری آزمون

هندسه : حل مسایل امتحان

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم دانش

* فعالیت انجام شده :

قرآن : پاسخ به سوالات

جبر : حل مسایل امتحان

ادبیات : دوره دروس

زیست : برگزاری آزمون

هندسه : حل مسایل امتحان

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم فرهنگ

* فعالیت انجام شده :

قرآن : پاسخ به سوالات

جبر : حل مسایل امتحان

ادبیات : دوره دروس

زیست : برگزاری آزمون

هندسه : حل مسایل امتحان

* تکلیف جلسه آینده :

 

چهارشنبه

16 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

science  : کنفرانس تحقیق دانش آموزان

عربی :  تصحیح و ارائه برگه های آزمون

ریاضی : حل تمرین فصل آمار و احتمال

اجتماعی : تدریس درس 23 و پاسخ به سوالات آن

پیام های آسمانی : پاسخ به سوالات دروس

 

* تکلیف جلسه آینده :

science : کنفرانس تحقیق ها

ریاضی : حل مسایل پلی کپی شماره 2 در دفتر

*** فردا پنجشنبه مورخ  94/2/17 کلاس رفع اشکال فیزیک توسط آقای محمدی ، از ساعت 7:30 تا 9 در مدرسه برگزار میشود ***

هفتم دانش

* فعالیت انجام شده :

science  : کنفرانس تحقیق دانش آموزان

عربی :  تصحیح و ارائه برگه های آزمون

ریاضی : حل تمرین فصل آمار و احتمال

اجتماعی : تدریس درس 23 و پاسخ به سوالات آن

پیام های آسمانی : پاسخ به سوالات دروس

 

* تکلیف جلسه آینده :

science : کنفرانس تحقیق ها

ریاضی : حل مسایل پلی کپی شماره 2 در دفتر

*** فردا پنجشنبه مورخ  94/2/17 کلاس رفع اشکال فیزیک توسط آقای محمدی ، از ساعت 7:30 تا 9 در مدرسه برگزار میشود ***

 

هفتم فرهنگ

 

* فعالیت انجام شده :

science  : کنفرانس تحقیق دانش آموزان

عربی :  تصحیح و ارائه برگه های آزمون

ریاضی : حل تمرین فصل آمار و احتمال

اجتماعی : تدریس درس 23 و پاسخ به سوالات آن

پیام های آسمانی : پاسخ به سوالات دروس

 

* تکلیف جلسه آینده :

science : کنفرانس تحقیق ها

ریاضی : حل مسایل پلی کپی شماره 2 در دفتر

*** فردا پنجشنبه مورخ  94/2/17 کلاس رفع اشکال فیزیک توسط آقای محمدی ، از ساعت 7:30 تا 9 در مدرسه برگزار میشود ***

 

پنج‌شنبه

17 اردیبهشت ماه

هفتم ادب
هفتم دانش
هفتم فرهنگ

از 19 اردیبهشت الی 23 اردیبهشت

روز / تاریخ نام کلاس شرح تکالیف

شنبه

19 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

ریاضی :  حل سوالات پلی کپی شماره 2

زبان انگلیسی : بررسی مباحث امتحان

هنر : توضیح در مورد خط های مختلف  / تمرین خط کشی با راپید

فیزیک : حل تمرین نمونه سوالات امتحانی

آزمایشگاه : انجام ادامه آزمایش 13 و 14 / تدریس مقاومت حساس به نور

* تکلیف جلسه آینده :

فیزیک : پاسخ به سوالات صفحات 54 تا 58 در جزوه

ریاضی : حل مسایل پلی کپی شماره 3

 

هفتم دانش

* فعالیت انجام شده :

ریاضی :  حل سوالات پلی کپی شماره 2

زبان انگلیسی : بررسی مباحث امتحان

هنر : توضیح در مورد خط های مختلف  / تمرین خط کشی با راپید

فیزیک : حل تمرین نمونه سوالات امتحانی

آزمایشگاه : انجام ادامه آزمایش 13 و 14 / تدریس مقاومت حساس به نور

* تکلیف جلسه آینده :

فیزیک : پاسخ به سوالات صفحات 54 تا 58 در جزوه

ریاضی : حل مسایل پلی کپی شماره 3

 

هفتم فرهنگ

 

* فعالیت انجام شده :

ریاضی :  حل سوالات پلی کپی شماره 2

زبان انگلیسی : بررسی مباحث امتحان

هنر : توضیح در مورد خط های مختلف  / تمرین خط کشی با راپید

فیزیک : حل تمرین نمونه سوالات امتحانی

آزمایشگاه : انجام ادامه آزمایش 13 و 14 / تدریس مقاومت حساس به نور

* تکلیف جلسه آینده :

فیزیک : پاسخ به سوالات صفحات 54 تا 58 در جزوه

ریاضی : حل مسایل پلی کپی شماره 3

 

یکشنبه

20 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

علوم : تصحیح اوراق امتحانی

آیین نگارش : تدریس و خواندن تا صفحه 97

مطالعات : پاسخ به سوالات درس 23

 

* تکلیف جلسه آینده :

آیین نگارش : نوشتن انشا بین 100 تا 120 کلمه در برگه A4

 

هفتم دانش

 

* فعالیت انجام شده :

علوم : تصحیح اوراق امتحانی

آیین نگارش : تدریس و خواندن تا صفحه 97

مطالعات : پاسخ به سوالات درس 23

 

* تکلیف جلسه آینده :

آیین نگارش : نوشتن انشا بین 100 تا 120 کلمه در برگه A4

 

هفتم فرهنگ

* فعالیت انجام شده :

علوم : تصحیح اوراق امتحانی

آیین نگارش : تدریس و خواندن تا صفحه 97

مطالعات : پاسخ به سوالات درس 23

 

* تکلیف جلسه آینده :

آیین نگارش : نوشتن انشا بین 100 تا 120 کلمه در برگه A4

 

دوشنبه

21 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

کاروفناوری : تدریس  پودمان 11

ریاضی : حل تمرین های پلی کپی شماره 3

تفکر و سبک زندگی : تدریس درس خشونت

مطالعات : پاسخ به سوالات درس 24

* تکلیف جلسه آینده :

کاروفناوری : کامل کردن جزوه

هفتم دانش

 

* فعالیت انجام شده :

کاروفناوری : تدریس  پودمان 11

ریاضی : حل تمرین های پلی کپی شماره 3

تفکر و سبک زندگی : تدریس درس خشونت

مطالعات : پاسخ به سوالات درس 24

* تکلیف جلسه آینده :

کاروفناوری : کامل کردن جزوه

 

هفتم فرهنگ

 

* فعالیت انجام شده :

کاروفناوری : تدریس  پودمان 11

ریاضی : حل تمرین های پلی کپی شماره 3

تفکر و سبک زندگی : تدریس درس خشونت

مطالعات : پاسخ به سوالات درس 24

* تکلیف جلسه آینده :

کاروفناوری : کامل کردن جزوه

 

سه‌شنبه

22 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

* فعالیت انجام شده :

زیست شناسی : دوره دروس و  رفع اشکال

هندسه : تصحیح اوراق امتحانی و حل آنها

جبر : دوره دروس و رفع اشکال

شیمی : تدریس و مشاهده فیلم انواع واکنشها

ادبیات : پاسخ به سوالات امتحان / تحویل برگه های امتحانی

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم دانش

 

* فعالیت انجام شده :

زیست شناسی : دوره دروس و  رفع اشکال

هندسه : تصحیح اوراق امتحانی و حل آنها

جبر : دوره دروس و رفع اشکال

شیمی : تدریس و مشاهده فیلم انواع واکنشها

ادبیات : پاسخ به سوالات امتحان / تحویل برگه های امتحانی

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم فرهنگ

* فعالیت انجام شده :

زیست شناسی : دوره دروس و  رفع اشکال

هندسه : تصحیح اوراق امتحانی و حل آنها

جبر : دوره دروس و رفع اشکال

شیمی : تدریس و مشاهده فیلم انواع واکنشها

ادبیات : پاسخ به سوالات امتحان / تحویل برگه های امتحانی

* تکلیف جلسه آینده :

 

چهارشنبه

23 اردیبهشت ماه

هفتم ادب

 

* فعالیت انجام شده :

مطالعات : پاسخ به نمونه سوالات شماره 4

پیام های آسمانی : دوره دروس

science : پرسش شفاهی ترم

ریاضی : حل پلی کپی شماره 4

عربی : دوره دروس

* تکلیف جلسه آینده :

هفتم دانش

 

* فعالیت انجام شده :

مطالعات : پاسخ به نمونه سوالات شماره 4

پیام های آسمانی : دوره دروس

science : پرسش شفاهی ترم

ریاضی : حل پلی کپی شماره 4

عربی : دوره دروس

* تکلیف جلسه آینده :

 

هفتم فرهنگ

 

 

* فعالیت انجام شده :

مطالعات : پاسخ به نمونه سوالات شماره 4

پیام های آسمانی : دوره دروس

science : پرسش شفاهی ترم

ریاضی : حل پلی کپی شماره 4

عربی : دوره دروس

* تکلیف جلسه آینده :

 

 

پنج‌شنبه

هفتم ادب
هفتم دانش
هفتم فرهنگ

نظرات  

 
-52 # takalifnashenas ۱۳۹۳-۰۹-۰۹ ۱۷:۴۵
chera bara chand rooz akhir ro nazashtid ? :cry: :cry:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+37 # تکالیف دانش آموزان پایه هفتملایق ۱۳۹۳-۰۹-۱۴ ۱۲:۰۱
دانش آموزان عزیز پایه هفتم از مشاور خود (آقای محمدی) بخواهید تا تکالیف را هر روز، بر روی سایت قرار دهند
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # 2shanbehaYe ki az bacheha 7om ۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۲۲:۰۴
Ba tashakor. Mamnoon mishim takalife rooz 2shanbaro bezarid
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # 2shanbehaYe ki az bacheha 7om ۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۲۲:۰۵
Takalif 2 shan baro ham Age emkan dare bezarod
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # توجه کنیدلایق ۱۳۹۳-۰۹-۳۰ ۲۰:۴۰
آقای محمدی عزیز- دانش آموزان خود را دریابید.
با تشکر - لایق
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # TakalifHichkas ۱۳۹۳-۱۰-۰۲ ۱۴:۰۰
Ba salam. Lotfan takalif ro be ruz konid.ba tashakor. :roll: :roll:
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # TaklifYeki az haftomi haaa ۱۳۹۳-۱۱-۰۳ ۲۳:۰۲
Mishe lotfan taklif sait ro be rooz man ke ghaieb boodam alan bayad chi kar konam
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # TakalifHichkas ۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۹:۰۳
Chera kheili az takalif nist?!
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # TakalifHichkas ۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۹:۱۴
Chera bazi az takalif nistesh?
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # TaklifHichkas ۱۳۹۳-۱۱-۱۹ ۲۱:۱۰
Taklif ha kheily Ali shodand merC ba tashakorrrrrr 8) :lol:
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # taklife rooze shanbefarbod hemmat ۱۳۹۳-۱۱-۲۵ ۱۸:۰۸
salam man emrooz ghayeb boodam,mishe lotfan takalife 25 bahman ro bezarid dar sayt
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # darsayedone 7omi ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۹:۲۳
:-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| حد اقل درسارو می زارید تا مارو اذیت کنید درست بزاریدشون
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # darsahichkas ۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۵:۵۳
aghaye layegh lotfan ghesmat bala ke taklif ha ast yek moshahede bokonid. va enghadr be aghaye mohammadi gir nadahid.ba tashkkor :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # EsmHichkas ۱۳۹۴-۰۱-۳۱ ۱۵:۴۶
Duste aziz(hichks)lotfan ba esme man(Hichkas)text nade mamnoon :sad:
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # TakalifArdalan Jahanbani ۱۳۹۴-۰۱-۳۱ ۱۸:۳۹
Chera talakalif naghese
:-|
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # EmtahanHichkas ۱۳۹۴-۰۲-۰۱ ۱۹:۰۱
Chera harchi bar ruye budge bandi emtahan mizanam nemiyad? :sad: :sad: :sad:
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # EmtahanHichkas ۱۳۹۴-۰۳-۰۹ ۱۹:۱۵
Ba salam baraye emtahane oloom 5dars zist ham hast? :P
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر

مقررات نظر دهی


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی