دبیرستان غیردولتی پسرانه مهرآیین (دوره اول)

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف تکالیف پایه هشتم

با سلام، در این بخش، تکالیف دانش آموزان بصورت دو هفته‌ای قرار می‌گیرد و شما دانش آموزان عزیز و یا اولیاء گرامی می‌توانید از این قسمت تکالیف خود را مشاهده نمایید. شایان ذکر است با توجه به اینکه تکالیف روزانه در سایت قرار می‌گیرد، دانش آموزانی که غیبت دارند بایستی با مراجعه به سایت نسبت به مشاهده موارد تدریس شده و تکالیف ارائه شده اقدام نمایند.

تکالیف مربوط به روز‌های 30 فروردین الی 5 اردیبهشت

روز / تاریخ

نام کلاس

شرح تکالف

شنبه

29 فروردین ماه

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

فیزیک : ویژگی‌های تصویر در آینه‌های کروی تدریس شد.

علوم تجربی : موج و نوسان تدریس شد.

کارگاه : تستر فیوز ها تدریس شد.

آزمایشگاه : ؟.

هنر - خطاطی : ؟.

هنر - گرافیک : ؟.

انگلیسی : یونیت 52 حل شد.

****تکالیف****

انگلیسی : یونیت 53 کتاب word skill حل شود.

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

فیزیک : ویژگی‌های تصویر در آینه‌های کروی تدریس شد.

کارگاه : درست کردن فیوز ها تدریس شد.

آزمایشگاه : آزمایش آینه‌ها انجام شد.

هنر - خطاطی : نوشتن متن دلخواه.

هنر - گرافیک : رنگ‌آمیزی شکل‌های هندسی.

انگلیسی : تمارین یونیت 52 حل شد.

علوم : درس 15 تدریس شد.

****تکالیف ****

انگلیسی : حل تمارین یونیت 53

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

علوم تجربی : تدریس درس 14 نور و وپژگی‌های آن تا سر آینه‌های کروی.

کارگاه : فیوز ها تدریس شد.

آزمایشگاه : آزمایش شماره 12، سنگ‌ها انجام شد.

هنر - خطاطی : اصول صفحه تدریس شد.

هنر - گرافیک : تبدیل عکس سیاه سفید به رنگی.

فیزیک : تا پایان صفحه 41 جزوه نور تدریس شد.

انگلیسی : تدریس درس 7 کتاب + درس 51 کتاب word skills.

****تکالیف ****

فیزیک : سئوالات صفحات 54 و 55 جزوه نور حل شود.

خط : نوشتن سر مشق

گرافیک : تکمیل طراحی

انگلیسی : حل تمارین درس 51 کتاب word skills

یکشنبه

30 فروردین ماه

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

اجتماعی : درس اروپا تدریس شد.

ریاضی : اوراق امتحانی تدریس شد.

نگارش : ؟؟؟.

عربی : اوراق امتحانی تصحیح شد.

فارسی : تست پیشرفته ادبیات کار شد.

****تکالیف ****

نگارش : برای سه عنوان داده شده نوشته‌ای بین 120 تا 150 کلمه بنویسید.

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

اجتماعی : 22 تدریس شد.

ریاضی : حل نمونه سئوال انجام شد.

نگارش : انشاء‌ها خوانده شد.

عربی : تصحیح اوراق.

فارسی : مرور دروس انجام شد.

****تکالیف ****

نگارش : انشاء توضیح داده شده نوشته شود.

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

ریاضی : تدریس درس دایره ها (فصل 9) در دفتر.

نگارش : ؟؟.

اجتماعی : تدریس درس 19 کتاب درسی تا سر صفحه 124.

ادبیات فارسی : تست ادبیات پیشرفته کار شد.

عربی : تمارین درس 9 حل شد.

****تکالیف ****

نگارش : متنی درباره ی مرحوم دوست معین

عربی : حل تمارین صفحه ی 104 تا 110 کتاب +تمارین تخته در دفتر ( نمره دارد)

دوشنبه

31 فروردین ماه

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

اجتماعی : درس آفریقا تدریس شد.

ریاضی : آزمون برگزار شد.

تفکر و سبک زندگی : بحث عزت نفس گفته شد.

کار و فناوری : اوراق امتحانی تدریس شد.

****تکالیف ****

کار و فناوری : جزوه کامل شود.

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

کار و فناوری : آزمون برگزار شد.

ریاضی : ؟؟؟؟.

اجتماعی : تدریس درس 22 انجام شد.

تفکر و سبک زندگی : بحث عزت نفس گفته شد.

****تکالیف ****

؟؟؟

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

کار و فناوری : ؟؟؟؟.

ریاضی : ؟؟؟؟؟.

اجتماعی : ؟؟؟؟؟.

****تکالیف ****

ریاضی : ؟؟؟؟.

سه‌شنبه

1 اردیبهشت ماه

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

جبر :تست آمار حل شد.

قرآن :درس آخر تدریس شد.

هندسه : مثال درباره دایره‌ها نوشته شد.

علوم تجربی : موج تدریس شد.

فارسی : تست‌های پیشرفته و مرآت حل شد.

شیمی : به جای آن فیزیک بحث شکست نور تدریس شد.

****تکالیف ****

هندسه : صفحه 230 از سئوال 11 تا 17 با رسم شکل در دفتر حل شود .

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

قرآن : درس آخر تدریس شد.

علوم تجربی : امواج تدریس شد.

فارسی : تست‌های پیشرفته کار شد.

شیمی : به جای آن فیزیک بحث شکست نور تدریس شد.

هندسه : مثال‌های درسی حل شد.

جبر: رفع اشکال انجام شد.

****تکالیف ****

هندسه :از صفحه 216 تا 222 تا آخر مثال 15 و ریاضی هشتم خوانده شود و صفحه 229 از سئوال 1 تا 11 با رسم شکل در دفتر حل شود .

زیست : فیزیک صفحه 54 و 55 جزوه جدید حل شود.

قرآن : صفحه 99 تا 100 حل شود.

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

هندسه : حل تمارین 44 و 46 فصل ششم و تدریس دایره ها.

جبر : ؟؟؟؟؟.

قرآن : تدریس صفحه 99 و 100 کتاب.

زیست : به جای آن فیزیک تا سر آینه‌های کروی تدریس شد..

فارسی : تست‌های پیشرفته کار شد.

شیمی : بحث پیوند‌های کووالانسی ادامه داده شد.

****تکالیفss ****

هندسه :از صفحه 216 تا 222 تا آخر مثال 15 و ریاضی هشتم خوانده شود و صفحه 229 از سئوال 1 تا 11 با رسم شکل در دفتر حل شود .

زیست : فیزیک صفحه 54 و 55 جزوه جدید حل شود.

قرآن : صفحه 106 تا 107 حل شود.

چهارشنبه

19 فروردین ماه

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

ساینس : ارائه پروژه‌های دانش آموزی

ریاضی : ادامه درس دایره گفته شد.

عربی: حل تمرین.

دینی : تدریس درس دعا.

اجنماعی : فصل 19 و 20 تدریس شد.

****تکالیف ****

ریاضی : جزوه از سئوال 1 تا 70 حل شود.

ساینس : ادامه پروژه‌های دانش آموزی

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

ساینس : ارائه پروژه‌های دانش آموزی

ریاضی : ادامه درس دایره گفته شد.

عربی: تمارین حل شد.

دینی : درس 13 تدریس شد.

اجنماعی : درس 19 و 20 تدریس شد.

****تکالیف ****

ریاضی : جزوه از سئوال 1 تا 70 حل شود.

ساینس : ادامه پروژه‌های دانش آموزی

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

عربی: حل تمارین درس 9 (صفحه 104 تا 110) کتاب درسی

ساینس : ارائه پروژه‌های دانش آموزی

ریاضی :‌ ادامه درس دایره تدریس شد. (زاویه مرکزی و محاطی)

اجتماعی : تدریس درس 20 کتاب درسی

دینی : تدریس درس 13 (مفاهیم و یادگیری کتاب)

****تکالیف ****

ریاضی : جزوه صفحه 12 تا 19 جزوه جدید حل شود.

ساینس : ادامه پروژه‌های دانش آموزی

پنج‌شنبه

20 فروردین ماه

هشتم ادب

هشتم دانش

هشتم فرهنگ

تکالیف مربوط به روز‌های 5 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت

روز / تاریخ

نام کلاس

شرح تکالف

شنبه

5 اردیبهشت

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

فیزیک : عدسی‌ها تدریس شد و ویژگی‌های تصویری آنها توضیح داده شد.

علوم تجربی : ؟؟؟.

زبان انگلیسی : ؟؟؟.

کارگاه : ؟؟؟

آزمایشگاه : آزمایش شماره 14 (آینه‌ها) انجام شد.

هنر طراحی : ؟؟؟.

****تکالیف ****

فیزیک : تمرین‌های جزوه صفحه 54 تا 59 انجام شود.

هنر : کامل کردن برگه‌ی داده شد.

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

فیزیک : عدسی‌ها تدریس شد و ویژگی‌های تصویری آنها توضیح داده شد.

علوم تجربی : ارائه نمونه سئوالات ترم دوم.

کارگاه : ساخت آزمایشگر فیوز.

آزمایشگاه : آزمایش آینه‌ها انجام شد.

زبان انگلیسی : یونیت 53 word skill تدریس شد.

خطاطی : نوشتن سر مشق.

طراحی : انجام درس رنگ‌آمیزی.

****تکالیف ****

فیزیک : تمرین‌های جزوه صفحه 53 تا 59 انجام شود.

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

فیزیک : عدسی‌ها تدریس شد و ویژگی‌های تصویری آنها توضیح داده شد.

علوم تجربی : ارائه نمونه سئوالات علوم از درس 1 تا 3

زبان انگلیسی : بخش 53 کتاب word skill تدریس شد

کارگاه : ساختن آزمایشگر فیوز.

آزمایشگاه : آزمایش شماره 13 آینه‌ها انجام شد.

هنر طراحی : رنگ آمیزی گفته شد.

هنر خطاطی : سرمشق گفته شد.

****تکالیف ****

فیزیک : تمرین‌های جزوه صفحه 54 تا 59 انجام شود.

علوم : یک کار عملی برای آزمایشگاه ساخته شود.

زبان : درس 51 و 52 کتاب word skill نوشته شود.

یکشنبه

6 اردیبهشت

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

اجتماعی : تدریس قاره ی آمریکا

ریاضی : سوالات ریاضی حل شود.سوال داده شد

نگارش : تدریس درس هشتم.

عربی : سوال داده شد

فارسی : -

****تکالیف ****

عربی : هفته ی آینده یک شنبه درس های 2و3و4 امتحان

نگارش : صفحه 86 با پیش نویس نوشته شود

فارسی : سه شنبه شعر درس 13 یا حکایت صفحه ی 89 یکی به دلخواه حفظ شود برای امتحان ترم 2

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

نگارش : تدریس درس 8

اجتماعی : درس 23 تدریس شد.

ریاضی : حل سوالات.

عربی : ؟؟؟

فارسی : دوره ی کتاب

****تکالیف ****

عربی : ؟؟؟

فارسی : سه شنبه شعر درس 13 یا حکایت صفحه ی 89 یکی به دلخواه حفظ شود برای امتحان ترم 2

نگارش :صفحه ی 86و 87 نوشته شود

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

ریاضی : برنامه ریزی درباره ی روز نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی با آقای لایق- حل تمرین با آقای لایق

نگارش : تدریس درس 8.

اجتماعی : تدریس درس 23 انجام شد.

ادبیات فارسی : دادن ورقه های امتحان میان ترم دوم.

عربی : رفع اشکال ضمایر متصل فاعلی و مفعولی

****تکالیف ****

نگارش : صفحه 86 همراه با پیش نویس در دفتر

فارسی :‌ سه شنبه شعر درس 13 یا حکایت صفحه ی 89 یکی به دلخواه حفظ شود برای امتحان ترم 2+ امتحان روان خوانی.

عربی : هفته ی آینده یک شنبه درس های 2و3و4 امتحان.

دوشنبه

7 اردیبهشت

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

اجتماعی :آزمون میان ترم برگزار شد.

ریاضی : حل تمرین های کتاب.

تفکر و سبک زندگی : خود پنداری و اعتماد به نفس درس داده شد.

کارو و فناوری : تدریس قسمتی از پودمان 8.

****تکالیف ****

کار و فناوری : کامل کردن جزوه واحد 8 تا سئوال 7.

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

ریاضیات : آزمون میان ترم برگزار شد .

کار و فناوری : پودمان 6و7 تدریس شد.

اجتماعی : درس 23 تدریس شد.

تفکر و سبک زندگی : تدریس اعتماد به نفس .

****تکالیف ****

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

کار و فناوری : تکمیل جزوه تا آخر سوال 3 واحد 7.

مطالعات اجتماعی : درس 23 تدریس.

ریاضیات : حل تمارین فصل 9 کتاب.

تفکر و سبک زندگی :‌ اعتماد به نفس

****تکالیف ****

؟؟؟

سه‌شنبه

8 اردیبهشت

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

جبر : رفع اشکال.

قرآن :سوال های هندسه با آقای مهرپاک.

هندسه : رفع اشکال شد.

زیست شناسی : ورقه های امتحانی داده شد.

فارسی : حل و رفع اشکال تست های فیثاغورث.

شیمی : مرور پیوند ها.

****تکالیف****

هندسه :‌ صفحه ی 231 از سوال 16 تا 36 به جز 25و26و27و28و29 حل شود

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

جبر : رفع اشکال.

قرآن : حل سوالات فصل دایره ها با آقای مهرپاک.

هندسه : رفع اشکال و حل مثال.

فارسی : رفع اشکال و حل مثال با آقای انصاری.

علوم تجربی : بررسی نتایج آزمون نیم ترم دوم و رفع اشکال.

شیمی : تدریس پیوندها.

****تکالیف ****

علوم تجربی :‌ آزمون از درس 1 تا پایان 5

هندسه : صفحه ی 231 از سوال 16 تا 36 به جز 25و26و27و28و29 حل شود

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

جبر : رفع اشکال.

قرآن : حل تمارین امتیازی فصل 9 با آقای مهرپاک.

هندسه : رفع اشکال تمرین های 1 تا 10 و 13و15 فصل 9 .

علوم تجربی : دادن ورقه های آزمون میان ترم .

شیمی : دوره ی انواع پیوند ها.

ادبیات فارسی : حل نست فصل 6 + تمرین فصل 9 با آقای انصاری

****تکالیف ****

هندسه : صفحه ی 231 از سوال 16 تا 36 به جز 25و26و27و28و29 حل شود

چهارشنبه

9 اردیبهشت

هشتم ادب

****فعالیت‌های انجام شده****

ریاضی : نمونه سوالات حل شد.

عربی : ؟؟؟.

اجتماعی : تدریس درس 23.

پیام های آسمانی : تدریس درس 15.

ساینس : ؟؟؟.

****تکالیف ****

ریاضی  : برگه های داده شده حل شود.

هشتم دانش

****فعالیت‌های انجام شده****

ریاضی : دوره ی ریاضی‌(توان ،کسر، اعداد ،صحیح) .

عربی : تمارین حل شد.

اجتماعی : اجتماعی درس 24 تدریس شد.

پیام های آسمانی : درس 15 تدریس شد.

ساینس : نمایش فیلم.

****تکالیف ****

ریاضی :‌ برگه های داده شده حل شود

هشتم فرهنگ

****فعالیت‌های انجام شده****

ریاضی : حل تمارین برای دوره و مرور کل درس ها.

عربی : دادن تمارین.

اجتماعی :درس 23 تدریس شد .

پیام های آسمانی : تدریس درس 15

ساینس : تصحیح ورقه های آزمون.

****تکالیف ****

عربی: انجام تمارین در دفتر و مطالعه ی درس 1 تا 4.

ریاضی : حل پلی کپی داده شده

پنج‌شنبه

27 فروردین

هشتم ادب

هشتم دانش

هشتم فرهنگ

نظرات  

 
+3 # فيزيكArshia ۱۳۹۴-۰۲-۲۸ ۱۲:۴۱
از جزوه زرد آزمون نگيريد
خيلي زياد و سخته
پاسخ | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر

مقررات نظر دهی


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی