دبیرستان غیردولتی پسرانه مهرآیین (دوره اول)

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی امکانات پرتال صدای مشاور
Arm.png

به طور کلی محتوای آموزشی و پرورشی مشاوره و آموزش خانواده سال 92-93 بر حول محور های زیر خواهد بود.

طرح کلی آموزش سطح یک مهارت های زندگی: آشنایی مخاطبین با نیازهای بنیادین انسان، معرفی مهارت های نوین شکوفایی براساس نیازهای بنیادین انسان، آموزش مهارت های طراحی شده در قالب آموزش های پویا و کاربردی

دانش آموزان : آموزش مهارت میل به رهبری با سرفصل هایی نظیر خودکارآمدی ، انگیزه پیشرفت و ... برای افزایش میزان توانمندی و اعتماد به نفس در دانش آموزان به نحوی که جمله من می توانم را درک کرده و میزان استقامت و تلاشش را بالا ببرد. یعنی نوجوانی کارآمد.

والدین : آموزشی با هدف اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی در راستای سرفصل های آموزشی فرزندان با هدف سرمشق گیری و الگوسازی و بهبود و اصلاح رفتار و ایجاد گفتگو و ارتباط هوشمندانه با فرزندان. یعنی والدین آگاه.

معلم ها : آموزشی جهت افزایش میزان آگاهی و تقویت مهارت های ارتباطی و کمک به دانش آموزان از طریق آموزش مشاهده ای و رفتاری. این آموزش ها با هدف تکمیل مثلث آموزشی والدین – نوجوان – معلم طراحی شده است. یعنی معلمینی آگاه.