دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی کارگاه های آموزشی فعالیت‌های آموزشی پِژوهش

فهرست

 

برنامه پایه های مختلف در زنگ پژوهش

پژوهش فرایندیست که دانش آموزان طی یادگیری آن مهارت , خلاقیت و استعدادهایشان شناسایی و تقویت شده و به درکی عمیقی از مفاهیم دست می یابند . برای اینکه این اصول بخشی از رفتار دانش درک باشد . از آنجا که امروزه یکی از مباحث اجتماعی و فرهنگی جهان , مسئله زیست محیطی و حفاظت از آن است , لذا بر آن شدیم که با توجه به پایه های تحصیلی متفاوت و با توجه به افق ها و برنامه ی نهادینه شدن پژوهش در سال تحصیلی جاری , موضوعات مختلف و قابل توجهی را در دستور کار قرار دهیم.

لازم به ذکر است این آموزش ها در سال تحصیلی 94-95 از جهت تنوع , شوق انگیزی گروه های دانش آموزی به یادگیری و مدرسه را به همراه دارد و به صورت دو ترم تحصیلی با موضوعات متفاوت در هر ترم وپایه ی تحصیلی برنامه ریزی شده اند.

برنامه مشخص شده برای هر پایه به شرح زیر است:

پایه اول

بازیافت زباله یک سرمایه است . برای ایجاد انگیزه در این پایه وشروع فعالیت های پژوهشی وحمایت از محیط زیست، در گام اول با ایجاد محیط سبز بوسیله بازیافت زباله ها در اطرافمان ترم را شروع می کنیم. ودر ادامه سال تحصیلی موضوع قابل درک وعلاقه این گروه سنی یعنی خاک، بررسی می شود. دانش آموزان عزیز انواع خاک، مراقبت از خاک ، مصارف آن، حتی بازی های سالم با آن وتأثیر جانداران بر آن و... را پژوهش می کنند.

 

پایه دوم

در این پایه موضوع امروز جوامع شهری وتوسعه یافته ای مثل شهر تهران ومحیط زیست آن بررسی می شود.هوا، آلودگی هوا، آلاینده های آن ، مبارزه با آلودگی هوا وپیشگیری از آلوده شدن آن، مضرات آلودگی هوا مهمترین موارد این بحث دریک ترم تحصیلی می باشد. جهت فرهنگ سازی وتقویت مهارت حفاظت از محیط زیست ، پروژ های بازیافت در این پایه در راستای فاز اول این پروژه در پایه اول پیگری می شود.

پایه سوم

با توجه به این که از لحاظ رشد سنی وپرسشگری وسطح دانش درا ین پایه از موضوع آب به اندازه مطلوب می باشد.لذا برای قویت پژوهشگری واز آن جا که جنگ امروز دولت ها برسر آب است وکمبود آن احساس می شود جهت حفظ واستفاده بهینه ار این مایه حیاتی دانش آموزان  طی یک سال تحصیلی به شناخت انواع آب ها، منابع آب ها به خصوص اب های شیرین ، آلودگی  آبها، پیام های حمایت کننده مصرف آب در زندگی می پردازند. و برای تقویت پرسشگری به پرسش های مر بوطه آ دانش آموزان ، در گروه باهم  پاسخ می دهیم.

پایه چهارم

چیزی که امروزه در دنیای صنعت به یک جدال تخصصی برای ذخیره انرژی تبدیل شده یعنی انرژی های تجدیدپذیر وتهدید اتمام سوخت های فسیلی مهمترین بحث پژوهش در این پایه است. اما پیرامون بحث محیط زیست موضوع جنگل ومراتع برای یک ترم تحصیلی پیشنهاد شده است. حفاظت از جنگل هاف پیشگیری از جنگل زدایی ، انواع جنگل ها انواع منابع این سرمایه ملی بخشی از پزوهش هی دانش اموزان این پایه می باشد. ( در این پایه فرم علاقه مندی به کمک اولیا تکمیل می گردد).

 

پایه پنجم

تنوع زیستی موضوع مهم وقابل تأمل انقراض گون ههای زیستی وحفظ اکو سیستم ان دراین پایه می باشد. پسرهای عزیز پپزوهشگر در کنار موضوع انرژی های تجدیدپذیر ( که در صورت تمایل پروزه کار کنند) مبحث تنوع زیستی در یک ترم تحصیلی ژوهش می شود وبا توجه به این گروه سنی وباور به توانمندی های دانش اموزان عزیز فعالیتهای ساخت وساز وایده پردازی پیگیری می شود.( در این پایه فرم علاقه مندی به کمک اولیا تکمیل می گردد).

 

 

 

کارگاه های آموزشی  در دبستان مهر آیین


در شهریور ماه جاری سه کارگاه یک روزه برای کادرهای آموزشی و اداری دبستان انجام شد. این کارگاه ها در راستای پژوهش محور کردن شیوه تدریس در دبستان با عناوین : تجربه یادگیری به روش پژوهش محور، فلسفه برای  کودکان  ویادگیری مشارکتی  برگزار گردید.

خلاصه ای از آنچه در این کارگاه ها گذشت در زیر آورده شده است:

تجربه یادگیری به روش پژوهش محور:

این کارگاه توسط خانم هیوا علیزاده برنامه ریزی و اجرا گردید. در بخش اول استاد به ضرورت آموزش پژوهش محور و این که جدیدترین شیوه در دنیا است پرداختند. سپس با پرسش و پاسخ

لزوم دقت در شیوه آموزش و تعیین کننده بودن آن مورد توجه قرارگرفت و با نشان دادن فیلم و بحث در مورد آن ، چگونگی برخورد و توانایی انسان در شرایط دشوارمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از وسایل ابتدایی که تهیه شده بود از شرکت کنندگان خواسته شد تا در گروه های خود به ساخت زمان سنج بپردازند. پس ازآن به تجزیه تحلیل برخوردها در گروه ، نحوه پیشبرد کارو مراحل آموزش پژوهش محور پرداخته شد.

فلسفه برای کودکان

این کارگاه توسط خانم سمیرا طلوعی برگزار گردید. معرفی برنامه فلسفه برای کودکان با طرح دو پرسش شروع شد :

1.منظور از برنامه فلسفه برای کودکان چیست؟

2. برنامه فلسفه کودکان چگونه اجرا می شود؟

در این جلسه سه ساعته به سوال اول پاسخ داده شد و بحث در خصوص پرسش دوم به جلسه بعدی موکول شد .در ادامه چکیده این جلسه خواهد آمد:

با توجه به پیچیده بودن مفهوم فلسفه، پس از مشخص کردن حوزه-های مورد بررسی این رشته و موضوعات آن ها، مواردی بیان شد که به نظر می رسد دغدغه کودکان ما نیز هستند و می بایست مورد توجه قرار گیرند. از جمله: چرا نباید دروغ بگوییم؟ ما از کجا آمده ایم؟ و ..  به طور خیلی خلاصه می توان گفت برنامه فلسفه برای کودکان یا به اختصار p4c؛ در تلاش است تا ضمن آموزش مباحثی چون تفکر انتقادی؛ تفکر مراقبتی، منطق و تفکر خلاق، به کودکان کمک کند مهارت هایی چون صحبت کردن، گوش کردن، استدلال کردن، انتقاد کردن، تعهد و مسئولیت های جمعی را بیاموزند. حلقه های کندوکاو با ایجاد انگیزه برای طرح پرسش ها و تعمق درباره امور، گفتگوهایی را به منظور کشف حقیقت و پژوهش فراهم می نمایند. این برنامه که بنیان گذار اصلی آن متیولیپمن است در پی آموزش تاریخ فلسفه و نظریات فلسفی به کودکان نیست بلکه می خواهد با کاربرد روش فلسفه که تعمق و فلسفیدن است شهروندان بهتری را برای جامعه پرورش دهد.

یادگیری مشارکتی

کارگاه یادگیری مشارکتی توسط آقای زین العابدینی انجام شد. ایشان ابتدا به ویژگی های یادگیری مشارکتی پرداختند از آن جمله:

مشارکت در بحث،تعامل،تقسیم کار،یاگیری از هم،مدیریت زمان،تقویت و تکمیل یکدیگر،مسئولیت پذیری و رشد شخصیت.در ادامه به دلایل مشارکت در یادگیری پرداختند و از آن جمله دلایل زیر مطرح شد:

شیوه های تازه ارزشیابی

تک فرزندی

فراموش شدن بازی های جمعی

توجه به تفاوت های فردی

انواع کلاس ها و شیوه های تدریس و همچنین به شیوه های انتخاب افراد گروه نیز توضیح داده شد. در بخش دوم این کارگاه سئوالی طرح کردند و خواستند پاسخ آن را در گروه پیدا کرده و بحث کنیم. در انتها روی پاسخ های داده شده و همچنین شیوه ی کار در گروه ها بحث شد.

تعیین معاون پژوهشی

 

 

برای اولین بار به منظور نهادینه کردن آموزش بر مبنای پژوهش در سال تحصیلی آینده 95-94 پست معاونت پژوهشی ایجاد شده است.

از آنجا که جهان با سرعتی وصف ناشدنی به سوی پیشرفت و تکنولوژی گام بر می دارد و در حرکتی چند سویه هم به سوی پیچیدگی و هم به سوی گستردگی علمی پیش می رود لزوم وجود پژوهش و پژوهشگر بیش از پیش احساس می شود. میل به شناخت امور، کشف اسرار، پرده برداری از مجهولات، درک واقعیت های نهانی فطری و غریزی انسان است و از همان کودکی پدیدار می شود، از طرف دیگرکنجکاوی و تحقیق از تمایلات طبیعی هر انسان است . علاوه بر این توسعه پایدار، بدون آموزش و هر دو بدون نهادی شدن تحقیق به فعل در نمی آید.

 

Image result for ‫کره زمین‬‎

اجرای برنامه های پژوهشی در مدرسه می تواند دانش آموزان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کندوکاو را در آنان نهادینه می کند. اگر آموزش«چگونه پژوهیدن» به درستی برای کودکان تعریف شود و به آن ها طعم تفکر از راه شنیدن و دیدن دقیق اطراف خود را بچشاند می تواند اتفاق بزرگی را در آنان به وجود آورد که حس پژوهشگری در آنان متولد می شود. به همین منظور مدیریت مدرسه مهر آیین تصمیم به ایجاد پست معاونت پژوهشی برای اولین بارگرفتند. این معاونت با اهداف زیر شروع به کار کرده:

 

  • ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری دردانش آموزان
  • تقویت کار گروهی و ارتباطات اجتماعی
  • تقویت فرهنگ زیست محیطی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار
  • هماهنگی و آمادگی برای شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی
  • همچنین برنامه های زیر در تقویم اجرایی امسال در نظر گرفته شده است:
  • برگزاری کارگاه آموزش بر مبنای پژوهش برای کلیه کادر مدرسه
  • تشکیل کلاس های پژوهش در تمام پایه ها
  • هماهنگی کلاس پژوهش و کامپیوتر برای ارائه تلاش دانش آموزان
  • انجام بازدیدهای پژوهشی مناسب دانش آموزان
  • برگزاری جشنواره های مختلف پژوهشی در مدرسه

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1020986
P1020986
P1070575
P1070575
robotic2
robotic2