دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی کارگاه های آموزشی فعالیت‌های آموزشی ورزش و بازی

فهرست

هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و نوجوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است . بنا براین برنامه آموزشی باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند .بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد :

 

1- فرد را از نظر آمادگی بدنی به سطح مطلوب برساند ، یعنی بتواند آمادگی وکارایی بدن را تضمین کند .

2- فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارتهای لازم را کسب کند .

3- صفات ومحاسن اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کند .

4- مهارتهای ایمنی و عادتهای سالم را ایجاد کند .

5- برای ایام فراغت ، برنامه سالم مفید داشته باشد .

6- باعث اعتماد به نفس شود .

7- از برنامه های آموزش و ورزشی ، نتایج انسانی و تربیتی بدست آورند .

 

اهداف عمده تربیت بدنی :

1- هدفهای توسعه و رشد اندامی : منظور از آن ایجاد قدرت جسمانی از راه رشد و توسعه دستگاههای مختلف بدن است یا به عبارت دیگر توجه به این هدف معطوف به نیرومندی و آمادگی جسمانی می باشد .

2- هدف توسعه و رشد عصبی ، عضلانی ( حیطه روان – حرکتی ) : منظور از آن دور ریختن حرکات اضافی و بیهوده در اجرای مهارتهای بدنی و انجام آن حرکات با تبحر و استادی و زیبایی و ظرافت و با صرف حداقل انرژی ممکن در مرحله اجرا ء

3- هدف توسعه و رشد تفسیری (حیطه شناختی ) : توسعه و رشد تفسیری در بر گیرنده معلومات ، قضاوتها ، درک و تشخیص و ارزشهایی است که با اجرای فعالیتهای جسمانی همراهند و منظور از آن گرد آوری معلومات ضروری برای پر بار تر کردن زندگی ، توانایی اندیشه و تفسیر و تحلیل شرایط و اوضاعی است که فرد در زندگی روزمره خود دائما با آن مواجه می شود . همچنین معلومات بهداشتی ، پیشگیری از بیماریها ، قوانین و مقررات رشته های ورزشی ، روابط انسانی و غیره نیز در این حیطه قرار می گیرند .

4- هذف توسعه و رشد فردی ، اجتماعی ( حیطه عاطفی ) : منظور سازگاری فرد با خود و با دیگران و نیز توسعه در رشد معیارهای رفتاری لازم برای یک شهروند خوب می باشد . تعالی این جنبه یکی از خدمات عمده تربیت بدنی به جوامع بشری است .

در این قسنت به طور خلاصه به اهداف تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی و هر یک از حیطه های مذکور اشاره می گردد :

اهداف درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی

حیطه شناختی :

1- آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی درراه رفتن ،ایستادن،نشستن،حمل اشیاء

2- آشنایی با برخی رشته ورزشی رایج آموزشگا هی.

3- آشنایی با برخی عوامل ایجاد کننده صدمات ورزشی و نحو ه ی پیشگیری از آنها

4- آشنایی باآمادگی جسمانی وحرکتی و برخی از آزمو نهای آن.

5- آگا هی از اصول اساسی بهداشت ورزشی؛

6- شناخت قا بلیت ها و محدودیت های حرکتی .

7- آشنایی با اصول مبانی تربیت بدنی در حد د بستان.

 

حیطه روان - حرکتی:

1- توانایی انجام مهارتهای بنیادی (حر کات انتقا لی-حر کت غیر انتقالی –حرکات مها رتی)به شکل صحیح.

2- کسب توانا های ادراکی –حر کتی در پاسخ به محرک های مختلف و متنوع.

3- مهارت در برخی شیرین کاری ها و حرکات ریتمیک(حرکات تعادلی ،تقلیدی،تشبیهی،ابداعی مر بوط به رشته های ورزشی).

4- مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی وتندرستی؛

5- توانایی اجرای مهارتهای اولیه رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی به ویژه ورزش های پایه.

6- مهارت در اجرای برخی بازی های د بستا نی و پرورشی.

7- مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت.

 

حیطه عاطفی:

1- علا قمندی به رعایت نظم و انضباط واحترام به حقوق دیگران؛

2- تمایل به رعایت نظافت وعادات بهداشتی؛

3- پرورش روحیه تعاون ،همکاری و مسئولیت پذ یری از طریق فعالیت های ورزشی؛

4- علا قمندی به رعایت اصول اسلا می و اخلا قی در سا عات درس تربیت بدنی و فعا لیت های ورزشی؛

5- علا قه به کسب آمادگی جسمانی و تندرستی ؛

6- تمایل به بهره مندی از سلا متی و تندرستی؛

7- تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی؛

8- علا قه به کسب توسعه مهارت های ورزشی برای لذ ت بردن از فعا لیتها و غنی سازی اوقات فرا غت.

میزان روشنایی دانــلود لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

به طور کلی سر فصل های آموزشی این کلاس در دبستان مهرآیین به شرح زیر است:

  • کلاس اول : آموزش صحیح راه رفتن، دویدن، انواع راه رفتن های خرگوشی یک پا، آموزش مهارت های پریدن، دور زدن، چرخیدن، پرتاب کردن، حرکت به پهلو، انواع حرکات تعادلی انواع بازی های دبستانی، موش و گربه، گرگم به هوا، فرار به گوشه ها، وسطی،
  • کلاسی دوم: مرور آموزش های کلاس اول + آموزش انواع غلت های ژیمناستیک، چرخ و فلک، پل زدن، بالانس و حرکات پایه ژیمناستیک
  • کلاس سوم : مرور آموزش های کلاس دوم + آموزش انواع پاس های هند بال، شوت های هندبال، دویدن های هندبال، بازی های ترکیبی  هندبال و..
  • کلاس چهارم : آموزش انواع مهارت های طناب زدن به صورت انفرادی و دو نفره، سه نفره و چهارنفره .
  • کلاس پنجم : آموزش انواع مهارت های سرویس پینگ پونگ (فور هند و بک هند)، ضربات کات دار ، لوپ و ...
  • کلاس ششم : آموزش انواع مهارت های دویدن، دو های 100 متر، 200 متر، 4 در 100 متر ، 60 متر با مانع، انواع پرتاب ها (پرتاب وزنه، دیسک، نیزه)

توجه: طناب براي پايه هاي چهارم و پنجم اجباري است.

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1050706
P1050706
P1060994
P1060994
P1020836
P1020836