دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی امکانات پرتال آموزش خانواده آموزش خانواده (غیر حضوری) فرزندم مرتب از من می خواهد که تکالیف درسی اش را انجام دهم

فهرست

فرزندم مرتب از من می خواهد که تکالیف درسی اش را انجام دهم و اگر به خواستۀ او عمل نکنم ، گریه سر می دهد و عنوان می کند که مدرسه نمی روم . چه باید بکنم ؟

یکی از مشکلات عمده دانش آموزان ابتدایی هنگام انجام تکالیف درسی ، وابستگی آن ها به والدین و بخصوص مادرانشان است که معمولاً این مشکل در بین دانش آموزان سال اول بیشتر به چشم می خورد ؛ به طوری که مادر به دلیل علاقۀ زیادی که به فرزند خود دارد ، وقتی فرزندش را در انجام تکالیف ناتوان می بیند ، نگران می شود و به محض مشاهدۀ تشویش و نگرانی او ، در صدد کمک به او بر می آید که نگرانی او را برطرف کند ، و پس از آن ، این کمک مقدمه ای می شود برای وابستگی فرزند به مادر و ادامه آن نیز وابستگی را بیشتر می کند ، تا جایی که به محض اینکه مادر تکالیفش را انجام ندهد ، برای تسلیم شدن مادر و وادار کردن او به انجام تکالیف گریه سر می دهد و می گوید : « فردا به مدرسه نمی روم » . آنچه در این راستا بسیار مهم است ، اینکه معمولاً تسلیم شدن مادر در چنین مواقعی موضوع را پیچیده تر می کند که حل آن به سادگی امکان پذیر نیست .

بنابراین ، به منظور جلوگیری از وابستگی کودک ، در انجام تکالیف درسی و پیشگیری آثار سوء ناشی از این وابستگی ، لازم است که از همان ابتدا به کودک گفته شود که انجام تکالیف درسی به عهدۀ خود اوست و در واقع ، خود او نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن تکالیفش مسئول است .

امّا ممکن است کودک نسبت به انجام تکالیف ابراز ناتوانی کند و از این بابت نگران باشد . در چنین مواقعی به او اطمینان دهید که در کنار او هستید و هر جا لازم باشد ، به او کمک خواهید کرد و در مجموع شرایطی را فراهم کنید که تکالیف درسی را خودش انجام دهد .

امّا در صورتی که فرزند شما برای انجام تکالیفش به شما وابسته شده است ، باید دقت کنید که قطع این وابستگی باید به صورت تدریجی انجام گیرد تا از آسیب های احتمالی ناشی از قطع ناگهانی آن جلوگیری شود . در واقع ، باید گفت رفتار شکل گرفته شده کودک را نمی توان یک شبه یا یک روزه تغییر داد و به مرور زمان نیاز دارد که با توجه به شرایط خاص کودک و میزان وابستگی او باید به صورت یک برنامه زمانبندی شده و به صورت تدریجی وابستگی قطع گردد .

در صورت نیاز در این زمینه می توانید از مشاوران کمک بگیرید .

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1070176
P1070176
P1050971
P1050971
DSC04253
DSC04253