دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف دانش آموزی تکالیف پایه سوم

فهرست

 

94/8/16شنبه


نام دبیر تکلیف
خانم میرخسروی

روان خوانیو کلمات ومخالف با دقت مطالعه شود.

روز یکشنبه کوییز از درس LILLY

 


خانم جهان بخش

از درس چوپان درست کار با 8  کلمه جمله سازی انجام شود.

ارزشیابی مستمر خوانداری

خانم دهستانی

روان خوانی صص 16 و  17

تمرین هم معنی ها

خانم بهمنی

انجام دو ص از GRAMMER FRIEND

 

خط

رفع اشکال  پرداخته شد.

 

یکشنبه 94/8/17

یکشنبه  94/8/17

خانم دهستانی

روان خوانی ص 17 تا  19

تمرین و یادگیری هم معنی ها

جمله سازی با کلمات داده شده

خانم بهمنی

خلاصه یک داستان تمرین شود .

غلط های دیکته نوشته شود.

خانم میرخسروی

کتاب F&F درس 3  همراه با CD  تمرین شود.

کتاب کار ص 26 و  27  انجام شود.

دوشنبه  94/8/18 دوشنبه  94/8/18
خانم میرخسروی

کتاب اصلی F&f درس 4  همراه CD  تمرین شود.

کتاب کار ص  28 تا  31

خانم انصاری

به منظور آمادگی دانش آموزان برای مسابقه ببراس تمرینات مسابقه در کلاس حل شد و دانش آموزان به رفع اشکال پرداختند.

 

خانم دهستانی

روان خوانی ص  17 تا  21

دیکته از درس های LILLY READS  6  خط نوشته شود.

یادگیری هم معنی ها

خانم جهان بخش

پلی کپی ریاضی نوشته شود.( شماره 15 ) . از پیوست ذیل   در صورت نیاز  می توانید پلی کپی را دریافت نمایید.

پلی کپی اجتماعی - درس جدید فارسی خوانده شود.

 

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (15.pdf)karbarg 15[دریافت]569 Kb

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1070020
P1070020
P1050941
P1050941
DSC02870
DSC02870