دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف دانش آموزی تکالیف پایه چهارم

فهرست

شنبه 94/8/16

نام دبیر تکلیف
خانم میرخسروی

دیکته از کلمات هم  معنی 32  کلمه از برگه کلمات در دفتر انجام شود.

درس و کلمات هم  معنی کاملا دوره شود.

روز یکشنبه کوییز از درس RUBY

خانم فیاض فر

کلمات سخت درس رهایی از قفس 2  مرتبه

یک دیکته از درس رهایی

فردا دفاتر دیکته و مشق منزل  دیده می شود.


خانم رحیمی

مطالعه کتاب خیلی سبز علوم ص 18  تا  20  برای روز چهارشنبه

 

خانم بهمنی

جمله سازی با کلمات داده شده

 

خانم صادقی

پلی کپی شماره 2  ریاضی پیشرفته داده شده برای روز دوشنبه بیاورید.

 

یکشنبه  94/8/17

یکشنبه 94/8/17
خانم میرخسروی

کتاب F&F درس 3  تا آخر ص 22  همراه CD  تمرین شود.

کتاب کار تا آخر ص 22  انجام شود.

خانم بهمنی

انجام ص 22 و  23  کتاب WORK BOOK

 

خانم فیاض فر

سه صفحه دیکته فقط کلمات سخت از درس اول تا آخر رهایی از قفس

فردا امتحان املا داریم .

در برگه های کتاب مطالعات اجتماعی نام استان و مرکز استان ها را بنویسید.

20  محور اعداد  در دفتر ریاضی کشیده شود. و خودتان به صورت  کسر و عدد مخلوط نشان دهید.

آقای سبحانی

کار برگ شماره 2  حل شود.

 

فردا دوشنبه  94/8/18  ارزشیابی مستمر میان ترم اول  املا داریم.
دوشنبه  94/8/18 دوشنبه 94/8/18
خانم بهمنی

نوشتن خلاصه داستان jan در دفتر

کلمه های نامرتب نوشته در دفتر نوشته شود.

اشتباهات برگه ها در دفتر با جواب نوشته شود.

خانم میرخسروی

کتاب اصلی f&F  درس 3  تمرین شود.

و شعر  ص 22  حفظ شود.

کتاب کار ص 23  انجام شود.

خط /خانم طالبی

رفع اشکال انجام شد.

لغات مهم از کتاب فارسی یک صفحه در دفتر 40  برگ نوشته شود.

خانم فیاض فر

درس آزمون مبتکران 2  فارسی تا آخر درس رهایی از قفس کامل شود.

مطالعات اجتماعی پرسیده می شود.

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (3.pdf)ADINEH[آدینه شماره 3 ]856 Kb

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1070087
P1070087
P1070506
P1070506
P1020803
P1020803