دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف دانش آموزی تکالیف پایه پنجم

فهرست

 

شنبه  94/8/16

نام دبیر

تکلیف

خانم صادقی

ص 79 تا  86  درس ازمون 2  مطالعه شود.

 

 

خانم رحیمی

ص 83  تا  92 درس ازمون  مبتکران تیزهوشان مطالعه شو و تمرینات و تکالیف حل شود.

درس آزمون تیزهوشان شماره 1 اورده شودو درس آزمون معمولی شماره 2  هم آورده شود.

خانم مرادی

ص 25  کتاب اصلی 4  سوال و جواب از شماره های 2 و  3 نوشته شودو

کتاب تمرین ص 25 تا  27  حل شود.

خانم دهستانی

روان خوانی ص 1  داستان دوم

جمله سازی از روی دیکشنری

تمرین هم معنی ها

خانم سعادت

زیبانویسی درس 5  خوانداری

درس 5  به زبان ساده بازنویسی شود.

 

یکشنبه 94/8/17

یکشنبه 94/8/17


خانم رحیمی

برای فردا حتمأ  درس ازمون مبتکران تیزهوشان  یک و معمولی 2  و کتاب علوم آورده شود.

 

خانم طالبی / خط

از کتاب فارسی لغات داده شده را یک صفحه تمرین کنید.

 

خانم طالبی / پژوهش

یک پوستر ( روزنامه دیواری ) یا پاورپوینت از گونه های در حال انقراض ایران تهیه نمایید.

 

آقای سبحانی

تکمیل جزوه و درس آزمون شماره یک  انجام شود.

 

خانم بهمنی

5  جمله حال ساده نوشته شود و منفی کنید.

5  جمله گذشته ساده بنویسید و منفی کنید.


فردا دوشنبه 94/8/18 ارزشیابی مستمر میان ترم اول  املا داریم .


دوشنبه  94/8/18 دوشنبه  94/8/18
خانم صادقی

ص 87 تا 89  درس آزمون عادی شماره 2

پایین ص 89  و تمام ص 90

خانم سعادت

مطالعه اجتماعی از درس 1  تا آن جا که خوانده اید ( وسط درس 5  )

انجام ص 30 تا  32  نوشتاری

خانم مرادی

کار برگ  تصحیح  شده مطالعه و درست اشتباهات نوشته شود.

 

خانم بهمنی

اشتباهات برگه امتحانی تصحیح شود و نوشته شود.

 

خانم دهستانی

روان خوانی 3  صفحه اول درس جدید wanted best friend

تمرین هم معنی ها

خانم رحیمی

کتاب درسی از ص 1 تا  19  مطالعه شود.

 

برنامه آزمون های هماهنگ مبتکران را از پیوست زیر دریافت نمایید.

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (5.pdf)آزمون مبتکران پایه پنجم[دریافت]273 Kb

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

IMG_5586
IMG_5586
IMG_1297
IMG_1297
P1020524
P1020524