دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف دانش آموزی تکالیف پایه ششم

فهرست

 

تکالیف شنبه 94/8/16

 

نام دبیر

تکلیف


خانم میرخسروی

کتاب F&F درس دوم  همراه CD  تمرین و دوره شود.

روز یکشنبه کوییز از درس 2  کتاب F&F

خانم دهستانی

روان خوانی ص 11 و  12  کتاب READING

جمله سازی با کلمات از روی دیکشنری

اقای ساعی

کتاب درسی ص 38 و  39

 

علوم

مطالعه درس 3  برای فردا

ارزش یابی  میان ترم اول ریاضی ششم

یکشنبه 94/8/17

یکشنبه 94/8/17

 

خانم دهستانی

روان خوانی ص 11 و  12

تمرین ص  28  هم معنی ها

جمله سازی با 6  کلمه داده شده

خانم رحیمی

خواندن درس علوم از ص 1 تا  27  به طور کامل  برای آزمون روز چهارشنبه

 

خانم میرخسروی

معنی 12  کلمه را زا دیکشنری پیدا کرده و همراه مثال در دفتر بنویسید.

 

فردا دوشنبه  94/8/18 ارزشیابی مستمر میان ترم اول املا و نوشتاری داریم.
دوشنبه  94/8/18 دوشنبه  94/8/18
آقای ساعی

ص 36 و  40  کتاب درسی

 

خانم میر خسروی

روان خوانی درس جدید

10  سوال wh از صفحه اول و دوم داستان جدید در دفتر نوشته شود.

خانم دهستانی

روان خوانی ص 11 تا  13

جمله سازی  با کلمات داده شده از روی دیکشنری

آقای شایان

علوم پیشرفته : کتاب علوم جامع فرزانگان از ص 58 تا  65  تست های علامت زده حل شود.

 

 

 

 

برنامه آزمون های هماهنگ مبتکران را از پیوست زیر دریافت نمایید.

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (6.pdf)آزمون مبتکران پایه ششم[دریافت]235 Kb

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1040631
P1040631
P1020726
P1020726
P1060685
P1060685