دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی

فهرست

 


کارگاه آموزشی پایه پیش دبستانی

پایه پیش دبستان

12 - 11 ساعت

11 - 10 ساعت

10 – 9  ساعت

تاریخ

نمایش خلاق

کارگاه هنر

 

کارگاه آمادگی پیش دبستانی

دوشنبه      94/6/2

Hello  kids

بازی های دبستانی

سه شنبه        94/6/3

بازی های فراسیک(هماهنگی چشم و دست)

اوریگامی

چهار شنبه     94/6/4

جشن شکوفه ها از ساعت 8  الی 10  صبح

پنج شنبه       94/6/5

 

 

 

کارگاه آمادگی پایه اول

 

پایه اول

12 - 11 ساعت

11 - 10 ساعت

10 - 9  ساعت

تاریخ

کارگاه هنر

نمایش خلاق

 

کارگاه آمادگی ورود به کلاس اول

دوشنبه          94/6/2

بازی های دبستانی

Hello kids

سه شنبه        94/6/3

اوریگامی

بازی های فراسیک

( هماهنگی چشم و دست)

چهارشنبه      94/6/4

جشن شکوفه ها از ساعت 8  الی 10  صبح

پنج شنبه       94/6/5

 

 

***لازم به ذکر است از اولیاء محترم درخواست می گردد با توجه به جدول ذیل در کارگاه توجیهی خانواده حضور فعال یابند.

سه شنبه مورخ   94/6/3 از ساعت 9:30  الی 11:30  اولیاء محترم پایه اول

چهارشنبه مورخ    94/6/4 از ساعت 9:30  الی 11:30  اولیاء محترم پایه پیش دبستانی

پیشاپیش از حضور به موقع شما عزیزان کمال تشکر را داریم .

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1070028
P1070028
P1070175
P1070175
P1070114
P1070114