ثبت نام سرویس

اولیائی که تمایل به استفاده از سرویس در سال تحصیلی را دارند با جناب آقای کلانتری (داخلی ۱۰۵)

اولیائی که تمایل به استفاده از سرویس در سال تحصیلی را دارند با جناب آقای کلانتری (داخلی ۱۰۵) تماس بگیرند و یا به سایت آموزش و پرورش مراجعه فرمایند.