مجله دانش آموزی فرفره

با سلام خدمت دوستان دانش آموز، با تلاش‌های دوستان خوب دانش آموز در شورای دانش آموزی مدرسه و پیگیری‌های فراوان مسئول پژوهش مدرسه جناب آقای محرابی، از این به بعد مجله‌های دانش آموزی فرفره را از این قسمت (منوی امکانات پرتال) می‌توانید دانلود کنید.

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (fereferh-10_web.pdf)دریافت [فصل نامه فرفره شماره ۱۰ – پاییز ۹۶] ۳۹۹۵ kB
دانلود این فایل (fereferh9_web.pdf)دریافت [فصل نامه فرفره شماره ۹ – بهار ۹۶] ۵۸۷۱ kB
دانلود این فایل (ferferh8_web.pdf)دریافت [فصل نامه فرفره شماره ۸ – زمستان ۹۵] ۳۱۲۶ kB
دانلود این فایل (ferfereh7_site.pdf)دریافت [فصل نامه فرفره شماره ۷ – پاییز ۹۵] ۳۵۶۳ kB
دانلود این فایل (ferferh6_web.pdf)دریافت [فصل نامه فرفره شماره ۶ – بهار ۹۵] ۵۹۳۹ kB
دانلود این فایل (ferfere5.pdf)دریافت [فصل نامه فرفره شماره ۵ – زمستان ۹۴] ۴۶۳۰ kB
دانلود این فایل (ferfere4.pdf)دریافت [گاهنامه فرفره شماره ۴- پاییز ۹۴] ۲۴۷۸ kB
دانلود این فایل (ferfere3.pdf)دریافت [گاهنامه فرفره شماره ۳-تابستان ۹۴] ۳۱۸۹ kB
دانلود این فایل (ferfere2.pdf)دریافت [گاهنامه فرفره شماره ۲- بهار ۹۴] ۲۶۸۴ kB
دانلود این فایل (ferfere1.pdf)دریافت [گاهنامه فرفره شماره ۱-زمستان ۹۳] ۳۹۴۷