مدرسه محل یادگیری دانش ،مهارت  و کسب نگرش هایی است که فرد را در تمامی مراحل زندگی همراهی می نماید و تضمین کننده شیوه زندگی سالم می باشد. بنابراین آموزش سلامت،راهبردی ترین کار می باشد. رفتار سالم و شیوه زندگی سالم باعث توانمند شدن و قابلیت تصمیم گیری می باشد.

هشت رکن اصلی که در مدرسه اجرا می شود:

  1. برنامه جامع آموزش سلامت (بهداشت فردی-بهداشت عمومی)
  2. ارائه خدمات بالینی در مدارس (کمک های اولیه-بیماریابی و اموزش بهداشت)
  3. سلامت محیط مدرسه(سرویس های بهداشتی-سالن غذاخوری-کلاسها و سایر قسمتهای مدرسه)
  4. بهبود تغذیه ( آموزش در مورد غذاهای سالم و ناسالم جهت رشد دانش اموزان)
  5. خدمات سلامت روان و کنترل دانش آموزان بیش فعال و دانش آموزان آرام
  6. تحرک فیزیکی  و فعالیت بدنی در مدارس
  7. ارتقای سلامت کارکنان
  8. مشارکت والدبن و دانش آموزان در برنامه های ارتقای سلامت و انتخاب بهداشتیاران تغذیه -محیط-کلاس – تربیت بدنی و روان بهداشتیار)

کارهای انجام شده در مدت سال تحصیلی:

پیگیری شناسنامه سلامت دانش آموزان-داشتن برنامه مدون آموزشی بر اساس نیازسنجی-تهیه دفتر گزارش ثبت روزانه فعالیت های  بهداشتی ،معاینات چشم،دندان-گوش و اندازه گیری قد و وزن- تهیه بروشور بهداشتی و توزیع آن به دانش آموزان-دعوت از اولیا پزشک جهت معاینه دهان و دندان و ساختار بدنی دانش آموزان