مسابقات

مسابقات دبستان راهبرد دانش شامل مسابقاتی که از اداره یا منطقه درخواست می شود یا مسابقاتی که مشاورین پایه برای دانش آموزان در نظر می گیرند .
۱- مسابقات ورزشی که از بین دانش آموزان ، اشخاص برتر ، برگزیده شده و تیمی را تشکیل می دهند و بعد از چند بازی و آمادگی های لازم برای مسابقات منطقه آماده می شوند .
۲- مسابقات فوتبال ، بسکتبال بصورت گروهی انجام می شود .
۳- مسابقات شنا بصورت انفرادی انجام می شود .
۴- مسابقات شطرنج که بصورت گروهی و انفرادی انجام می شود .
۵- مسابقات فرهنگی و هنری که شامل داستان نویسی بصورت گروهی و انفرادی
۶- مسابقات نقاشی و هنری : شامل کاشی کاری ، نقاشی روی بوم
۷- مسابقات مشاعره
۸- مسابقات احکام
۹- مسابقات سرود همگانی
۱۰- مسابقات خوشنویسی
۱۱- مسابقات کانگرو
۱۲- جشنواره تبیان
۱۳- جشنواره تولید محتوای الکترونیکی