معنای اردو

معنای اردو در ذهن مربیان، والدین و دانش آموزان در حقیقت همان سفر گروهی دانش‌آموزی با حضور مربیان

معنای اردو در ذهن مربیان، والدین و دانش آموزان در حقیقت همان سفر گروهی دانش‌آموزی با حضور مربیان و معلمان، و با هدف یادگیری عملی برخی دروس و یا استفاده از فضاهای تفریحی خارج از مدرسه است.

– تعاریف اردو:
اردو، به فعالیتى آموزشى پرورشى گفته مى‏شود که براى تعداد معینى از دانش‏ آموزان، تحت نظارت و هدایت معلمان و مربیانِ داراى شرایط، با اهداف، برنامه، سازمان‏دهى، زمان و جمعیت سنّى مشخص، بر اساس مجوّز صادره از مراجع ذیربط، در فضاى مناسب، داخل یا خارج از محیط آموزشى و پرورشى برگزار مى‏گردد.

اهداف اردو:

ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته‌ جمعی
تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت‌ها
کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی همچنین تقویت بنیه اعتقادی
کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقای این گونه مهارت‌ها
افزایش آگاهی‌های عمومی و یا اختصاصی مربوط به دروس نظری مدارس با انتقال مفاهیم به صورت دیداری و مستقیم که بسیار آسان‌تر از شیوه بیانی است.
انتقال عملی اهمیت نظم و انضباط در زندگی شخصی به شرکت کنندگان
کنترل و آموزش مسائل بهداشت فردی به کمک بررسی و ارزیابی دقیق با تشویق و ترغیب
گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان
ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی
آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها
ارضای نیازهای عاطفی و روانی متناسب با فراخور سن و پایه تحصیلی
آشنا سازی دانش‌آموزان با شرایط زندگی همچنین شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر کشور
فواید اردو
تقویت روحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین.
آشنایی با دوستان جدید و انس و الفت با آنان.
آشنایی با فرهنگ‌های بومی شهرها.
آشنایی با شخصیت های مذهبی، فرهنگی، موثر و تاریخ ساز.
آشنایی با اماکن زیارتی، باستانی، سیاحتی و فرهنگی.
کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی.
دیدن شهر‌های جدید، اماکن زیارتی و تفریحی.
تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی.
تقویت روحیه دینی.
بازشناسی توان شخصی نقش خویش.
تمرین زندگی مستقل از خانواده.

از این رو بر آن شدیم با تهیه گزارش هایی توسط گزارشگران کوچک بستان راهبرددانش تصویر کوچکی از اردوهای علمی تفریحی مدرسه ر اختیار شما عزیزان بگذاریم.