دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.

تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال >پاسخ آزمون‌ها می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

پیوست‌ها:
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی- شنبه ۲۳ خرداد (هر دو پایه)] ۵۴۹ Kb
دریافت [متن آزمون املای نوبت دوم – چهارشنبه ۲۰ خرداد (هر دو پایه)] ۱۶۰ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم علوم تجربی- شنبه ۱۶ خرداد (هر دو پایه)] ۳۴۱ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم علوم تجربی- سه‌شنبه ۱۲ خرداد (هر دو پایه)] ۵۷۸ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم ریاضیات- شنبه ۹ خرداد (هر دو پایه)] ۸۲۲ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم عربی – چهار شنبه ۶ خرداد (هر دو پایه)] ۴۶۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم پیام های آسمانی – دو شنبه ۴ خرداد (هر دو پایه)] ۳۰۲۰ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم تفکر و سبک زندگی – شنبه ۲ خرداد (هر دو پایه)] ۱۴۱ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم قرآن – شنبه ۲ خرداد (هر دو پایه)] ۳۱۰ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم فیزیک- سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۴۶۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم شیمی – چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۲۹۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم هندسه – سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۴۴۹ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون ادبیات فارسی- یکشنبه ۲۰اردیبهشت (هر دو پایه)] ۲۸۸ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت دوم زیست شناسی- شنبه ۱۹ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۳۰۸ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم مطالعات اجتماعی- دوشنبه ۷ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۵۰۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم علوم – شنبه ۵ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۳۴۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم عربی- یکشنبه ۳۰ فروردین (هر دو پایه)] ۴۰۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم فارسی- سه‌شنبه ۱ اردیبهشت (هر دو پایه)] ۹۰۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت دوم ریاضی – شنبه ۲۷ فروردین (هر دو پایه)] ۵۷۴ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول هندسه – سه شنبه ۱۴ بهمن (هر دو پایه)] ۳۲۰ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول جبر- شنبه ۱۱ بهمن (هر دو پایه)] ۴۲۹ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول science – چهارشنبه ۸ بهمن (هر دو پایه)] ۲۷۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول زیست شناسی- سه شنبه ۷ بهمن (هر دو پایه)] ۳۰۲ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول فیزیک – شنبه ۴ بهمن (هر دو پایه)] ۴۶۲ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی – شنبه ۲۰ دی (هر دو پایه)] ۵۳۳ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول پیام آسمانی – چهارشنبه ۱۷ دی (هر دو پایه)] ۱۰۵۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول پیام – سه شنبه ۱۶ دی (هر دو پایه)] ۱۰۵۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول ادبیات فارسی – سه شنبه ۱۶ دی (هر دو پایه)] ۳۳۶ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول املا فارسی – شنبه ۱۴ دی (هر دو پایه)] ۳۱۱ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول ریاضیات – شنبه ۱۳ دی (هر دو پایه)] ۸۵۴ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول زبان انگلیسی – چهارشنبه ۱۰ دی (هر دو پایه)] ۳۱۸ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول قرآن – سه شنبه ۹ دی (هر دو پایه)] ۲۷۸ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول کار و فناوری – دو شنبه ۸ دی (هر دو پایه)] ۳۲۱ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون کلاسی فیزیک هفتم – ۲۹ آذر ماه ۹۳] ۱۵۰ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول علوم تجربی – شنبه ۶ دی (هر دو پایه)] ۱۳۶۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون نوبت اول عربی – چهارشنبه ۳ دی (هر دو پایه)] ۳۱۴ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول فیزیک – شنبه ۵ آذر (هر دو پایه)] ۳۹۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول هندسه – سه شنبه ۴ آذر (هر دو پایه)] ۳۴۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول شیمی – یکشنبه ۲ آذر (هر دو پایه)] ۲۴۳ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول جبر – شنبه ۱ آذر (هر دو پایه)] ۲۴۳ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول انگلیسی و ساینس- چهار شنبه ۲۸ آبان (هر دو پایه)] ۸۷۷ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول قرآن – سه شنبه ۲۷ آبان (هر دو پایه)] ۷۴۶ Kb
دریافت [سوالات آزمون میان نوبت اول درس کار و فناوری – دوشنبه ۲۶ آبان (هر دو پایه)] ۱۸۸ Kb
دریافت [سوالات آزمون میان نوبت اول درس آیین نگارش – یکشنبه ۲۵ آبان (هر دو پایه)] ۳۵۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول علوم تجربی و زیست شناسی – شنبه ۲۴ آبان (هر دو پایه)] ۱۲۰۰ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول هدیه‌های آسمانی- چهار شنبه ۲۰ آبان (هر دو پایه)] ۳۰۳ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول فارسی – سه شنبه ۲۰ آبان (هر دو پایه)] ۳۸۲ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی – دوشنبه ۱۹ آبان (هر دو پایه)] ۵۰۹ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول عربی – یکشنبه ۱۸ آبان (هر دو پایه)] ۲۴۳۵ Kb
دریافت [سوال و پاسخ آزمون میان نوبت اول ریاضی – شنبه ۱۷ آبان (هر دو پایه)] ۲۸۹۸ Kb
دریافت [پاسخ نامه و سئوالات آزمون آغازین اداره آموزش و پرورش ۲۲ مهرماه (هردوپایه)] ۱۹۶۶ Kb
دریافت [پاسخ آزمون جامع ۲۸ مرداد ۹۳ – سه شنبه ۲۸ مرداد (هر دو پایه)] ۱۲۱۸ Kb
دریافت [پاسخ آزمون جامع ۲۹ تیرماه ۹۳ – یک شنبه ۲۹ تیر (هر دو پایه)] ۳۲۸ Kb